Bruno Janiszewski – Naturologia, Or a Process in the Actual (превод одломка)

Натурологија обухвата идеалистичке аспекте људског постојања, као и оне који се односе на патњу; стога, читава емотивна активност човека одражава се на једине стварне околности лишене било каквих вештачких елемената, односно на природу. Те емоције су свесно начињене доступним уму идивидуе и отуда је могуће извршити одражавање чији циљ је проналажење идеалног места у стварности као што је природа. Током тих сусрета, када се ум и природа стопе стварајући ум у уму Свега, индивидуа перцепира трансцендентни ентитет оличен својим конститутивним елементима – тренутак пажње у континууму.

Природа овог трансцендентног тренутка може да варира, понекад је снажно емотивна, лунарног порекла (што је у вези са спознајом идеала у дну левка патње и других наизглед депресивних одлика), а некада је већ на самом почетку проливена у виду чисте апстракције; без обзира на ту променљивост, чини се сасвим пригодном када се пригрле сви искуствени елементи приликом боравка у стварности који је попут сталног, безвременог, непосредног таласања енергије чији почеци су у невидљивом и неизрецивом. Натурологија има за циљ стварање кохерентног система за индивидуу и њен једини истински и непосредан тренутак, потпуно веран субјективним, а временом и универзалним конституентима.

Фрагменти реалности спајају се у целину без икаквих препрека диференцирањем индивидуе, чиме се стиче насушна моћ над субјективним/универзалним конституентима лишеним спољашњих, хаотичних образаца који обитавају изван природе.

Природа као концепт:

Повлачење у природу не треба разумети као исконски, примитивни повратак прастаром начину живота; њега је човек превазишао уздигавши се временом и изнад еволуције. Природа једноставно може постати образац који прати маштовите напоре индивидуе да достигне чисто бивствовање. Због тога је неопходно решити се свих социјалних валидација тако да преостане само лични, субјективни, сирови материјал спреман да се подвргне процесу трансмутације у коме наизглед чисти ум (у прелиминарним ступњевима достизања актуелног) доспева у трансгресивно, медитативно стање бивствовања. Природа је најчистије место, неокаљано дијалошким валидацијама или било којим другим социјалним аспектом, како је индивидуа схвата још у свом примарном стању. Неки, нажалост, природи и њеним компонентама, на пример шуми, приписују извесна лажна социолошка и историјска својства која само умањују њену моћ у очима тих индивидуа. Када се природа схвати као чиста платформа, надоградња у актуелности је могућа и индивидуа наставља са менталним активностима. Поред апстрактне представе природе, могуће је обавити прочишћење помоћу емотивне сфере ума. Неко се диви лепоти листова прострељаних зрацима сунца – читав пејзаж светлуца у очима посматрача; овакав афективни план за индивидуу је право богојављење, екстатично у односу на статичније и трезвеније сазнање; ипак, могућности су разне. Циљ је спознати актуелност, њену прочишћивачку одлику; чак и када није физички присутна у неком делу природе, индивидуа би требало да има урезану скицу у уму по којој ће се наводити. Поента је у прочишћењу, као и преиспитивању и проналажењу осталих равни апсолута. Човек је превазишао многобројна примитивна биолошка и друга ограничења, тако да му једино преостаје да напредује разоткривајући амбисе и истовремено препознајући актуелност и непосредност као сталне елементе увек постојеће, универзалне истине. Рад трансценденталисте увек сија у својој слави.

 

природа као концепт

природа као интелигентан механизам

природа као шема

природа као апстрактан ентитет

природа као процес

Природа је ум

Природа је људско биће

*Комплетни списи који прате истоимени албум Naturologia могу се погледати и преузети овде.

*Све фотографије преузете су са овог сајта-пратиоца албума.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s